сряда, 03.10.2012

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СЛОВО”

с. Петрово, община Сандански

Народно читалище “Слово” с. Петрово е обществена културна институция с дълбоки корени в местната култура и дух.

Председател на читалището е Илия Атанасов Кадифтев. Читалището има регистрирани 47 членове, от които 35 – индивидуални, 10 спомагателни и 2 колективни.

То е основано през 1923 год. от будни родолюбиви, млади учители. В продължение на 85 год. е духовната същност на населението в с. Петрово.

Селото се намира в Югозападна България в близост до град Сандански. Разположено е в подножието на планина Славянка, на територия принадлежаща на НП “Пирин”.

До Народно читалище “Слово” се стига след излизане от главен път Е 79,10 км южно след гр. Сандански, минавайки през с. Катунци.

Дейността на читалището се организира и планира от Настоятелството. Насочена е към интересите и желанията на местната общност, към нейните потребности и възможности. През изминалите години, разчитайки на морала и съхранените духовни потребности на местното население, чрез богата художествена самодейност – женски хор за народни песни, мъжка вокална група, танцов състав, театрална формация – детска и за възрастни, вокално-инструментален състав, състав за художествено слово, клубове и курсове по интереси, с библиотека – 12 хиляди тома е реализирана обществено полезна дейност, която прави историята на читалището богата на изяви и културни инициативи.

Златните медали от “Пирин пее” и Копривщица на самодейните групи, наградите от фестивалите в с. Дрен, организираните вечери “Пръски от извора”, “Ние от 21 век”, “Здравей” приятелю” са само част от публичната оценка и признание.

В условията на пазарна икономика Народното читалище “Слово” избра пътя на излизане от кръга на познатото, на поемане на нови обществени отговорности, на риска за придобиване на собствен облик.

Какво се случи?

Читалището излезе от традиционната си роля и се обърна с лице към проблемите на местната общност. Акцента падна на самофинансирането, на гражданското участие на местно ниво, на отзивчивостта на настоящите нужди на общността. Спечелените проекти, които са 6 /шест/ на брой дадоха възможност за частични ремонти на МБ, за техническо оборудване, за изграждане на Датски център за духовна и социална интеграция “Приятели”, за богата и разнообразна дейност с децата от ОУ “Братя Миладинови” и Социалния дом, за целенасочена работа обърната с лице към различието. /На територията на с. Петрово се намира Дом за деца с увреждания с капацитет 90 /деветдесет деца/.

Основни дейности :

1. Библиотечно и информационно обслужване, чрез предоставени:

– библиотечен фонд от 12 хиляди тома;

– периодични издания – “Читалищен вестник”, в-к “Екополис”, сп. “Независим живот”, в-к “Седмичен труд”, в-к “Струма” и др. ;

– изготвяне на библиографски справки и др.

2. Любителско художествено творчество:

– Детска певческо-разказваческа група – репертоара и включва народни песни, предания, легенди, пословици и поговорки от местния фолклор.

– Изяви на местни празници на народното творчество, на общински фестивали, на национални детски фолклорни фестивали /с. Дрен/ и др.

– Група за изучаване, популяризиране и съхранение на празнично-обредната система. Децата участници изучават националните и местните традиционни празници, типичните и специфичните им особености.

Изяви на местни празници организирани от читалището: “Пръски от извора”, “Великденски вълнения”, “Коледари” и др.

– Женска битова група. Участниците представят песенния автентичен фолклор на с. Петрово на събори и фестивали : “Пирин пее”, “С песните на сестри Бисерови” в с. Рожен “Фолклор на зелено” в гр. Сандански и др.

Други читалищни дейности:

1. Детски дневен център за духовна и социална интеграция “Приятели” – посредничи за преодоляване на изолацията и дезинтеграцията на децата от Социалния дом и тяхното интегриране в живота на общността.

Форми на работа на Детския център:

– Структурни занимания по музика и изобразителни дейности – всеки вторник и четвъртък от седмицата.

– “Клуб по интереси” – предоставена възможност за настолни игри, чествания, тържества и приложна дейност;

– Детска театрална формация.

2. Внос на самодейно и професионално изкуство – фолклорни програми ма самодейни състави от общината , професионални изяви на циркови артисти, детски театър от професионалисти и др.

Мисия на Народно читалище “Слово” днес

– развитие по посока на общностна институция ;

– отговорност пред общността;

– обновяване и засилване ролята в местното развитие

Тел. за кореспонденция: 0896682439 и 0743 2 2250

Адрес: с.Петрово 2815, общ.Сандански, обл.Благоевград

НЧ “Слово”