сряда, 03.10.2012

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЕМАНУИЛ ВАСКИДОВИЧ” гр.Мелник

Председател на Настоятелството

Н. Воденичаров

Списък на Настоятелството

1. Невена Лазарова Воденичарова

2. Стоянка Христова Трайкова

3. Соня Маркова Точева

4. Грозда Борисова Манолева

5. София Атанасова Куртева

Проверителна комисия

1. Славка Кирилова Дерменджиева

2. Верка Андонова Спасова

3. Лиляна Стоилова Дерменджиева

Кратка историческа справка за читалището

Наченки за създаване на читалище възникват още със създаването на селището. С борбата на Мелнишкия митрополит Прокопий и поп Сава за българска църква се поставят и основите на читалищното дело изразено предимно в раздаване на книги. От 1886 год. до 1914 г. читалището носи името “Просвета”, когато се подменя с ново име “Възраждане”. Наред с библиотеката почват да се развиват певческата и театрална самодейност. Най-активни членове през този период са Атанас Илиев, Стою Натов, Димитър Панайотов, Иван Велев и много др. Със събраните пари от театрална самодейност се смята да се построи читалищна сграда, но поради избухването на Първата световна война това не се осъществява идейността на читалището заглъхва. След 19191 год. се създава театрален и хоров състави, струнен оркестър и библиотека с 3000 т. литература. Под ръководството на по-будни учители като Атанас Чрвилов, Крум Узунов, Нашката и Никола Гърчев читалищната дейност отново оживява.

През 1955 – 56 год. читалището става околийски първенец в прегледа за най-добро читалище. През 1962 г. се взема решение за построяване на читалищна сграда и през 1965 г. се премества в новата сграда , в която се намира в момента. За периода 1973 – 76 год. в читалището се развива библиотечна дейност и по-малко художествена самодейност. Създаде се естраден състав, който функционира 1 – 2 год., правят се наченки за създаване на театрален състав, но се подготвят само едноактни сценки. Така подготвените сценки се изнасяха по селата в общината.

През 1975 год. се проведе сесия посветена на 100г. от смъртта и 180 год. от рождението на големия родолюбец и просветител, създателят на първото светско училище в гр. Свищов. От тази дата читалището носи неговото име “Емануил Васкидович”. През 1986 год. по тържествен начин бе отбелязан 100 годишния юбилей на читалището. То бе наградено с орден “Кирил и Методий” за активната си творческа дейност . А 2006 год. бе проведено тържество по случай неговата 120 годишна история. Към читалището има две групи: група за стари градски песни и група за фолклор. Тези групи съществуват и с по-малко изяви.

Традиционни прояви на читалището

1. Бабин ден

2. Трифон Зарезан

3. Деня на самодееца

4. Международния ден на жената 8-ми март

5. Мелнишки празници на културата

6. Събор на гр. Мелник

7. Мелнишки поетични вечери

8. Коледни и новогодишни празници

Форми на работа в читалището в момента

1. Провеждаме репетиции с групата за стари градски песни.

2. Подготовка за провеждане на годишното събрание.

3. Приключване с описването на книгите.

4. Направа на плана и отчета за 2008год.

5. Попълване на всички форми за читалището.

6. Група за автентичен фолклор