сряда, 03.10.2012

Народно читалище “Гоце Делчев”

с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград

Читалищно настоятелство:

Лидия Костадинова Арнаудова – Председател

Снежана Георгиева Пангева – Секретар/ библиотекар

Василка Николова Алишанова – член

Емилия Георгиева Щуркова – член

Владимир Апостолов Попов – член

Читалище “Гоце Делчев” е създадено през 1956 год., с отриването на библиотека в селото и читалищен кино салон, така се е водило навремето.

Първите читалищни културтрегери са работили на обществени начала, след това на хонорари и през 1974 год. се откри щатна бройка, която бе за двете селища Но Делчево и Дамяница, а от 1976 год. читалище “Гоце Делчев” е на самостоятелна щатна бройка.

С малка площ читалищния салон е бил винаги препълнен от посетители при гостуващи състави и при местни изяви.

В момента към Народно читалище “Г.Делчев” с.Ново Делчево функционират Женска певческа група за автентичен фолклор, Детска танцова група и кръжок по художествено слово.

През месец март тази година започва курс по Английски език, който ще бъде воден от Соня Манчева.

По традиция в село Ново Делчево всяка година на Осми януари се провежда старинния обичай “Бабин ден”, в него участват сегашни и бивши певци и много други жени.

Друг традиционен празник е Ден на родилната помощ, който се провежда на 21 януари.

Всяка година на Велик ден се провежда събора на с.Н. Делчево и местния празник на селото и на читалището, който е посветен на “Гоце Делчев” на четвърти май.

За деня на Будителя се организира тържествена програма.

Традиционните фолклорни седенки за Коледа и Нова Година .