сряда, 03.10.2012

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГЕОРГИ ПОПИВАНОВ”

с. Спатово, община Сандански

1. Име: Народно читалище “Георги Попиванов”

2. Адрес: с. Спатово, общ. Сандански, област Благоевград

3. Председател: Боян Иванов Иванов

4. Настоятелство – от 5 членове в състав:

1. Боян Иванов Иванов – Председател

2. Петър Николов Янаков – Секретар

3. Георги Димитров Зорков – член

4. Тома Георгиев Панайотов – член

5. Георги Стойчев Христов – член

5. Историческа справка

Читалището в с. Спатово е основано през 1962 год. и е развивало предимно библиотечна дейност до 1987 год. когато се прекъсва дейността му. На 02.06.2001 год. наново се провежда учредително събрание и се взема решение за възстановяване на читалището, а на 01.02.2000год. им излиза съдебното решение за регистрация под № 322. За председател е избран Боян Иванов Иванов.

6. Дейности:

а/ Библиотечна дейност – библиотечен книжен фонд – 1265 тома. Читатели 12. Раздадени книги – 72.

7. Традиционни културни прояви:

– Празника на селото, който се провежда на 06.05. на Гергьовден;

– 8-ми март;

– Коледа и Нова Година