събота, 09.04.2016

Със Заповед № ОКССД/ 01.08.2016 г. на кмета на община Сандански и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 311, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование се променят наименованията на детските заведения в община Сандански както следва:

Детска градина „Дора Габе”, гр. Сандански
Директор – Ели Параскова
Адрес: гр. Сандански, ул. Шипка №3
Телефон: 0894/ 453786 – Директор; 0894/ 453786 – Домакин
Имейл: odz1_doragabe@abv.bg

ОДЗ № 1 Дора Габе – списък на приетите деца 2016-2017 г.

Детска градина „Здравец”, гр. Сандански
Директор – Цветана Балтаджиева
Адрес: гр. Сандански, ул. „Цар Симеон” №1
Телефон: 0746/3 06 98
odz2_sandanski@abv.bg

ОДЗ № 2 Здравец – списък на приетите деца 2016-2017 г.

ОДЗ № 2 Здравец – списък на приетите деца детска ясла 2016 – 2017 г.

Детска градина „Първи юни”, гр. Сандански
Директор – Галя Вангелова
Адрес: гр. Сандански, ул. Георги Казепов №9
Телефон: 0894 34 91 41
Имейл: cdg_1_pyrviuni.sandanski@abv.bg

ЦДГ 1 Първи юни – списък на приетите деца 2016 -2017 г.

Детска градина „Пролет”, гр. Сандански
Директор – Мария Чинкова
2800 гр. Сандански, Ул.”Теменуга” № 2
тел/факс: 0746 323 06;
тел: 0746 306 94; 0746 306 95
Имейл: cdg.prolet@mail.bg

ЦДГ 3 Пролет – списък на приетите деца 2016-2017 Първа А група

ЦДГ 3 Пролет – списък на приетите деца 2016-2017 Първа Б група

– ЦДГ 3 Пролет – списък на приетите деца 2016-2017 Първа В група

Детска градина „Радост”, гр. Сандански
Директор -Павлина Яновска
Адрес: гр. Сандански, ул. Солунска № 35
Телефон: 0746/2 28 86
Имейл: detska_gradina_4_radost@abv.bg

ЦДГ 4 Радост – списък на приетите деца 2016 – 2017

Детска градина „Слънце”, с. Ново Делчево
Директор – Райна Цветкова
Адрес: с. Ново Делчево, ул. Хаджи Димитър №2
Телефон: 0894 721 682
Имейл: reni_odz@abv.bg

Детска градина „Еделвайс“, село Катунци
Община Сандански, с. Катунци
Директор – Мариана Варсаминова
Телефон: 0885 64 64 37
odz_katunci@abv.bg

Детска градина ”Великденче, с. Склаве
Община Сандански, с. Склаве
Директор – Светла Граматикова
Тел. 0894 485917
Имейл: svetlagramatikova63@abv.bg

Централни детски ясли
Директор – Симеонка Аргирова
2800 гр. Сандански, ул. „Одрин” № 1
Синя зона