събота, 09.04.2016

На вниманието на родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища:

По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта.

Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар –  по служебен път.

Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ – талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок.

При провеждането на задължителна имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар по-късно, данни за нея могат да се предоставят допълнително на училището.

По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

  • здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
  • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

  • здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
  • отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;
  • изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;
  • медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

Обръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

Указания на Министерство на здравеопазването за посещението на деца в детски ясли, градини и училища

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

– ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

– Приложение 4 – Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от Общинска администрация, град Сандански

Със Заповед № ОКССД/ 01.08.2016 г. на кмета на община Сандански и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 311, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование се променят наименованията на детските заведения в община Сандански както следва:

Детска градина „Дора Габе”, гр. Сандански
Директор – Ели Параскова
Адрес: гр. Сандански, ул. Шипка №3
Телефон: 0894/ 453786 – Директор; 0894/ 453786 – Домакин
Имейл: odz1_doragabe@abv.bg

Списък на децата, приети в детска ясла и първа група за учебната 2020-2021 г.

Детска градина „Здравец”, гр. Сандански
Директор – Цветана Балтаджиева
Адрес: гр. Сандански, ул. „Цар Симеон” №1
Телефон: 0746/3 06 98
odz2_sandanski@abv.bg

Списък на децата, приети в детска ясла и първа група за учебната 2020-2021 г.

Детска градина „Първи юни”, гр. Сандански
Директор – Галя Вангелова
Адрес: гр. Сандански, ул. Георги Казепов №9
Телефон: 0894 34 91 41
Имейл: cdg_1_pyrviuni.sandanski@abv.bg

Списък на децата, приети в първа група за учебната 2020-2021 г.

Детска градина „Пролет”, гр. Сандански
Директор – Мария Чинкова
2800 гр. Сандански, Ул.”Теменуга” №2

Имейл: cdg.prolet@mail.bg

Директор- 0892234642

ЗАС -089 5598 845

Касиер-домакин-0894485810

Списък на децата, приети в първа група за учебната 2020 – 2021 г.

Детска градина „Радост”, гр. Сандански
Директор -Павлина Яновска
Адрес: гр. Сандански, ул. Солунска № 35
Телефон: 0746/2 28 86
Имейл: detska_gradina_4_radost@abv.bg

Списък на децата, приети в първа група за учебната 2020 – 2021 г.

Детска градина „Слънце”, с. Ново Делчево
Директор – Райна Цветкова
Адрес: с. Ново Делчево, ул. Хаджи Димитър №2
Телефон: 0894 721 682
Имейл: reni_odz@abv.bg

Детска градина „Еделвайс“, село Катунци
Община Сандански, с. Катунци
Директор – Мариана Варсаминова
Телефон: 0885 64 64 37
odz_katunci@abv.bg

Детска градина ”Великденче, с. Склаве
Община Сандански, с. Склаве
Директор – Светла Граматикова
Тел. 0894 485917
Имейл: svetlagramatikova63@abv.bg

Централни детски ясли
Директор – Симеонка Аргирова
2800 гр. Сандански, ул. „Одрин” № 1

Списък на децата, приети за учебната 2020 – 2021 г.