събота, 09.04.2016

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

– ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

– Приложение 4 – Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от Общинска администрация, град Сандански

Със Заповед № ОКССД/ 01.08.2016 г. на кмета на община Сандански и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 311, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование се променят наименованията на детските заведения в община Сандански както следва:

Детска градина „Дора Габе”, гр. Сандански
Директор – Ели Параскова
Адрес: гр. Сандански, ул. Шипка №3
Телефон: 0894/ 453786 – Директор; 0894/ 453786 – Домакин
Имейл: odz1_doragabe@abv.bg

Списък на децата, приети в детска ясла и първа група за учебна 2017-2018 г.

Детска градина „Здравец”, гр. Сандански
Директор – Цветана Балтаджиева
Адрес: гр. Сандански, ул. „Цар Симеон” №1
Телефон: 0746/3 06 98
odz2_sandanski@abv.bg

Списък на децата приети в ДГ „Здравец“ за учебната 2017-2018 г.

Детска градина „Първи юни”, гр. Сандански
Директор – Галя Вангелова
Адрес: гр. Сандански, ул. Георги Казепов №9
Телефон: 0894 34 91 41
Имейл: cdg_1_pyrviuni.sandanski@abv.bg

Списък на децата, приети в първа група за учебната 2017-2018 г.

Детска градина „Пролет”, гр. Сандански
Директор – Мария Чинкова
2800 гр. Сандански, Ул.”Теменуга” №2

Имейл: cdg.prolet@mail.bg

Директор- 0892234642

ЗАС -089 5598 845

Касиер-домакин-0894485810

Списък на приетите деца за учебната 2017-2018 г.

Детска градина „Радост”, гр. Сандански
Директор -Павлина Яновска
Адрес: гр. Сандански, ул. Солунска № 35
Телефон: 0746/2 28 86
Имейл: detska_gradina_4_radost@abv.bg

Списък на приетите деца за учебната 2017-2018 г.

Детска градина „Слънце”, с. Ново Делчево
Директор – Райна Цветкова
Адрес: с. Ново Делчево, ул. Хаджи Димитър №2
Телефон: 0894 721 682
Имейл: reni_odz@abv.bg

Списък на приетите деца за учебната 2017-2018 г.

Детска градина „Еделвайс“, село Катунци
Община Сандански, с. Катунци
Директор – Мариана Варсаминова
Телефон: 0885 64 64 37
odz_katunci@abv.bg

Детска градина ”Великденче, с. Склаве
Община Сандански, с. Склаве
Директор – Светла Граматикова
Тел. 0894 485917
Имейл: svetlagramatikova63@abv.bg

Централни детски ясли
Директор – Симеонка Аргирова
2800 гр. Сандански, ул. „Одрин” № 1

Списък на приетите деца за учебната 2017-2018 г. филиал „Калинка“

Списък на приетите деца за учената 2017-2018 г. ЦДЯ

Списък на приетите деца за учебната 2017-2018 г. филиал „Кокиче“