петък, 24.02.2017

Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на бюджета на неспециализирани училища в община Сандански:

Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на бюджета на детските градини в община Сандански: