Видяна 467 пъти

Сдружение „Пирински Орли“ спечели проект „Заедно за бъдещите поколения“

Сдружение „Пирински Орли”, гр. Сандански спечели проект по програма Еразъм +, Ключова дейност 1, сектор „Младеж”. Организацията бенефициент ще осъществи 7-дневна  обучителна програма в град Сандански, в периода 10-16 май 2020 г.

В един от дните е предвидена среща в Община Сандански, на която ще бъдат обсъдени мерките, които се предприемат в община Сандански за справяне с употребата на наркотици и цигари сред младежите.

“Заедно за бъдещите поколения” е проект, който има за цел да запознае 15 участници от България, Гърция, Белгия, Северна Македония и Италия с проблема с употребата на наркотици и цигари сред младите хора и да предостави актуални инструменти на участници, за да могат те да ги използват по време на работата си с младежите. Благодарение на проекта те ще усъвършенстват своите знания, умения и нагласи за предотвратяване на злоупотребата с наркотици и цигари, ще се запознаят с ефективни начини за превенция употребата на наркотици и цигари и ще развият способността си да използват нови методи в работата си.

Целите на проекта са:

  • да се запознаят с идеята за превенция на наркотици и цигари чрез използване на инструменти за неформално образование;
  • борба със злоупотребата с наркотици и цигари сред младежите;
  • популяризиране на здравословния начин на живот и намаляване на търсенето и употребата на психоактивни вещества сред младите хора;
  • разширяване на разбирането за това как злоупотребата с наркотици и цигари влияе на обществото;
  • повишаване осведомеността и толерантността към другите култури и държави;
  • намиране на обща позиция и иновативни идеи за бъдеща партньорска работа, използвайки уменията и знанията на хора от различни среди.