Видяна 215 пъти

Честит първи учебен ден!

По  традиция първият учебен ден влиза във всеки български дом, чрез трепетното очакване на училищния звънец, с вълненията и подготовката на цялото семейство за учебната година, с носталгията на възрастните за отминалите училищни дни…!

Значимостта на днешния ден е съизмерима с ентусиазма и вдъхновението, с което всички вие – учители и ученици, градите една нова страница на образованието в община Сандански. Нова страница, свързана с предизвикателството на времето, в което живеем. Затова, уважаеми учители, духовността, която носите като призвание, ще ни бъде опора занапред. Предавайте я с любов на децата. Грижете се за тях, откривайте талантите и развивайте дарбите им, подкрепяйте ги в трудностите на учението, но най-вече ги насърчавайте да бъдат любознателни, добри, упорити.

А вие, ученици, вярвайте на вашите учители и ги уважавайте, защото те са вашите водачи в света на знанието. Вярвайте в себе си, защото със силата на младостта и знанията може да постигнете всичко. Стремете се да трупате нови знания веки ден, бъдете сплотени със своите съученици и заедно се стремете пътят ви да бъде напред и нагоре.

Пожелавам здраве, дух и плам в хуманната мисия на образованието!

Да ни е честит първият училищен звънец!

На добър час!

Атанас Стоянов

Кмет на Община Сандански