Видяна 211 пъти

ЧЕЗ УВЕДОМЯВА ЗА КРАТКОВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 – 16 март 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Сандански

На 12.03.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Сандански:   Арда, Борис Сарафов, Първи Май, Свобода, Тодор Каблешков, Цар Иван Шишман, Яне Сандански

На 12.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 13.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 14.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 15.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч.; 12:00 – 16:15 ч.; 12:00 – 12:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./   На 16.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Лешница, Общ. Сандански:   местност Струма

На 14.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Белевехчево;  Бождово;  Дебрене, Общ. Сандански:   Местн. Свинарнико, Свети Никола;  Джигурово:   10-79, УПИ VII-381;  Малки Цалим;  Мелник:   Мелник;  Разлог:   Дилберов Мост, местност Пети Километър, местност Скалата;

На 15.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Сандански:   65334.201.132, 65334.71.49,  М Долни Орман , Бачо Киро, Индустриална Зона, Кочо Чистименски, местност Боруна, местност Соколовец, местност Хано, Р-Н Индустриална Зона, Р-Н Индустриална Зона, Р-Н Мтс, Р-Н Нова Гара, Р-Н Нова Гара, Свобода, Стою Хаджиев, Сухо Поле, Сухо Поле;

На 15.03.2018 г. /12:00 – 12:15 ч.; 12:00 – 16:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./   На 16.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Лебница;

На 15.03.2018 г. /12:00 – 12:15 ч.; 12:00 – 16:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./   На 16.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Струма:   местност Полето, Песоците, Полето, Скалата;

На 15.03.2018 г. /12:00 – 12:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Дамяница:   Склавска Река;

На 15.03.2018 г. /12:00 – 12:15 ч.; 16:00 – 16:15 ч./ –  Сандански:   р-н Индустриална Зона;

На 15.03.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Бельово;  Враня;  Горно Спанчево;  Катунци:   Ангел Кънчев, Асен Лагадинов, Атанас Зайков, Бачо Киро, Бельовска Комуна, Васил Левски, Вела Пеева, Георги Козепов, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Вазов, Кочо Честименски, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Пейо К.Яворов, Петър Димитров, Стадиона, Стойо Хаджиев, Стоян Гущеров, Таската Врански, Юри Гагарин, Яне Сандански;  Ковачево, Общ. Сандански;  Кромидово:   038008, местност Селището, Под Черквата, Реката;  Левуново:   019012, VIII+437, Кв. 40, Банята, Беласица, Вихрен, Георги Сава Раковски, Главен Път Е-79, Гоце Делчев, Девети Май, Дружба, Иван Козарев, Изгрев, Илинден, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Лозята, местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Октомври, Орловец, Осми Март, Отец Паисий, Пирин, Победа, Стефан Караджа, Струма, Цар Самуил, Чавдарци, Черно Море, Шейново, Шипка, Яне Сандански;  Лехово;  Ново Делчево:   Георги Кирков, местност Кантона, местност Киселица;  Ново Кономлади;  Ново Ходжово;  Пиперица;  Пирин:   местност Калугера;  Сандански:   Асен Хадживасилев, Васил Кънчев, Градски Парк, Идентификатор 65334.303.703, Иван Рилски, местност Друма, местност Паркова Зона, Никола Вапцаров, Св.Св. Кирил и Методи, Св.Св.Козма и Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Цар Самуил, Чудомир Кантарджиев;  Хърсово, Общ. Сандански:   Бегова Поляна;  Черешница;  Яново;

На 16.03.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Дамяница:   034018, Меснт. Кънлийца, Антон Иванов, Атанас Попадийн, Беласица, Вихрен, Волга, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Козарев, Ильо Войвода, Комсомолска, Кънлийца, местност Мело, местност Метлата, местност Тухларна, местност Чуката, Никола Вапцаров, П К Яворов, Пирин, р-н Жп Гара, Радецки, Склавска Река, Струма, Черно Море, Шопов Гроб, Юрий Гагарин, Яне Сандански;  Лешница, Общ. Сандански:   Друма, местност Божанковица, местност Друма, местност Струма, Синаница;  Ново Делчево:   033007, М. Купеница, Антон Попов, Беласица, Боровец, Братя Миладинови, Валентина Терешкова, Вела Пеева, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Кирков, Главен Път Е-79, Гоце Делчев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Димчо Дебелянов, Здравец, Иван Вазов, Илинден, Кирил и Методий, Любен Каравелов, местност Иловицата, местност Кантона, местност Кънлийца, местност Шопов Гроб, Партизанска, Пейо Яворов, Погребите, Първи Май, Пътен Възел Ам Струма, Славянска, Студена Вода, Хаджи Димитър, Христо Смирненски;  Поленица:   Дабо, Мацкова Градина, местност Валога, местност Друма, местност Мацкова Градина;  Сандански:   местност Друма, местност Мацкова Градина, местност Хано, Неуточнен Адрес, р-н Главен Път Е-79, р-н Индустриална Зона, р-н Мацкова Градина, р-н Пътно Управление, Св.Св.Козма и Дамян, Свобода, Спас Харизанов, Стефан Стамболов;

На 16.03.2018 г. /12:30 – 13:00 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Вихрен;  Влахи:   Вилна Зона Върбите, Върбите, Горните Ливади, Грънчарска Скала, местност Върбите, Синаница, Средни Ливади, УПИ Іі, Кв.4 – В.З. Върбите;  Илинденци:   Боровец, Извън Регул./Р.Шашка/, местност Боровец, местност Врабча, местност Врабче, Синаница, Тридесет и Втора, Тридесет и Шеста;  Кресна:   Върбите, Неуточнен Адрес, Синаница;  Плоски:   Ален Мак, Бистрица, Братя Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Вихрен, Георги Бенковски, Долна махала, Дружба, Еделвайс, Елово, Иван Козарев, Кокиче, Кочо Честименски, Лиляна Димитрова, местност Валога, местност Поручик Минков, Методи Христов, Мир, Мурата, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Първи Май, Самуил, Струма, Трети Март, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Самуил, Шипка, Явора;  Поленица:   местност Резиденция;  Сандански:   Александър Буйнов, Асен Хадживасилев, Асен Хадживасилев, Атанас Давидов, Бачо Киро, Васил Кънчев, Вихрен, Димитър Икономов, Иван Вазов, Иван Рилски, Крушево, Любен Каравелов, местност Друма, местност Калинките, местност Калинките, местност Летище, местност Соколовец, местност Ушите, местност Ушите, местност Хано, местност Четвърти Километър, местност Чинар Куши, Мозговица, Надежда, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Отец Ангел Столинчев, Перущица, Пирин, Полковник Дрангов, р-н Главен Път Е-79, р-н Долния Гатер, р-н Индустриална Зона, р-н Опитна Станция, р-н Пътно Управление, р-н Пътя на Хидрострой, р-н Ушите, р-н Ушите, р-н Хано, Св.Св. Кирил и Методи, Св.Св.Козма и Дамян, Свобода, Свобода, Синчец, Смилово, Стефан Веркович, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Шипка;

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP