Видяна 158 пъти

ЧЕЗ УВЕДОМЯВА ЗА КРАТКОВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 13 – 17 ноември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Община Сандански

На 13.11.2017 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 14.11.2017 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 15.11.2017 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 16.11.2017 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 17.11.2017 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 18.11.2017 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Склаве:  2 -97, кв.14, 7-Ми Конгрес, Асен Лагадинов, Веселин Бабалеев, Гоце Делчев, Илинден, Климент Охридски, Марица, Никола Лазаров, Партизанска, Пирин, Соколова Скала, Черно Море

На 13.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 14.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 15.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 16.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 17.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Джигурово:  10-79, УПИ VII-381

На 13.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 14.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 15.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 16.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 17.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 18.11.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Дамяница:  Антон Иванов, Атанас Попадийн, Беласица, Вихрен, Волга, Иван Козарев, Комсомолска, Местност Метлата, П К Яворов, Радецки, Черно Море, Яне Сандански

На 14.11.2017 г. /10:00 – 12:15 ч./ –  Виногради; Горна Сушица; Долени;  Златолист, Общ. Сандански;  Зорница, Общ. Сандански;  Кашина;  Кърланово:  Реката;  Ладарево:  Местност Църквата;  Ласкарево:  004056, Местност Свети Спас;  Лозеница:  Джигерица;  Любовище;  Любовка:  Краколеница;  Мелник:  ПИ 00052, Местност Реката;  Рожен:  Местност Равнако, По Плана На Срожен Общ.Сандански;  Сандански:  Роженски Манастир;  Склаве:  2 -97, кв.14, 7-Ми Конгрес, Асен Лагадинов, Бялата Пръст, Веселин Бабалеев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Илинден, Климент Охридски, Комсомолска, Лале, Марица, Местност Вангелов Андък, Местност Панаира, Местност Стопански Двор, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Лазаров, Отец Паисий, Партизанска, Пирин, Първи Май, Соколова Скала, Черно Море;  Спатово;  Сугарево;  Хотово:  Баня, Местност Света Петка, С. Хотово, Община Сандански;

На 14.11.2017 г. /11:00 – 14:15 ч./ –  Дамяница:  Местност Тухларна;

На 15.11.2017 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Сандански:  Лозарска, Местност Нишан Таши, Нишан Таши, р-н Поленишки Път, Сандански Мискет;

На 15.11.2017 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Струма:  Местност Полето, Песоците, Полето

На 16.11.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Сандански:  Асен Хадживасилев, Георги Казепов, Георги С Раковски, Даме Груев, Даскал Козарев, Захари Стоянов, Илинден, Никола Карев, Одрин, Свобода, Чудомир Кантарджиев

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

                     CEZ GROUP