Видяна 469 пъти

СЪСТЕЗАНИЕТО „ДВИЖИ СЕ БЕЗОПАСНО“ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА ВТОРА ГОДИНА В ДГ „ПРОЛЕТ“

На 10.04.2019г., ДГ”ПРОЛЕТ”гр. Сандански за втора поредна година проведе състезание на тема „Движи се безопасно”.

Мария Чинкова – директор на ДГ „Пролет”, гр. Сандански посрещна официалните гости на състезанието: инспектор КАТ – Цветелина Чамишка, младши автоконтрольор – Тодор Вакавчиев и полицай – Александър Милушев, представители на РУ гр. Сандански, както и директорите на детските градини Ели Котова, Цветана Балтаджиева и Павлина Яновска.
Инициативата за провеждане на  състезанието „Движи се безопасно”  в ДГ ”Пролет” гр.Сандански е насочена към създаване на условия за адаптация на децата към околната среда и избор на най- подходяща форма на поведение на пътя.

Подборът на задачите отговаря на съдържанието на  обучението от Плана по безопасност на движението по  пътищата  в детската градина.Задачите бяха подбрани от екип учители  от предучилищна възраст и са консултирани с  инспектор –движение КАТ гр.Сандански.

Акцентът на подбора на задачите е  по посока действието и поведението на детето като участник в движението и неговата безопасност. Децата се въведоха в съдържанието на задачите чрез проблемно-сюжетна организация – приказен сюжет. Изработена бе карта за оценка на отговорите за точност на решаване и съответна оценка.

Децата от ДГ „Дора Габе”, ДГ „Радост”, ДГ „Първи юни”, ДГ „Здравец”, ДГ „Пролет”, демонстрираха познавателна активност, умствени способности за търсене на печеливша стратегия за вярно решаване на задачите.

Първо място спечели отбора на ДГ „Първи юни”. Купата се връчи на победителите от Цветелина Чамишка, инспектор КАТ . Второ място спечелиха два отбора –  ДГ „Радост” и ДГ „Пролет”. Купите се връчиха на победителите от г-жа Чинкова, директор на ДГ „Пролет” гр. Сандански и Емилия Гоцева, гл. учител. Трето място спечелиха два отбора  –  ДГ „Дора Габе” и ДГ „Здравец” . Купите се връчиха на победителите от Тодор Вакъвчиев – младши автоконтрольор към РУ гр. Сандански. На всички участниците бяха връчени: грамота, символична значка „Познавам правилата за движение” и медал – светлоотразител.
В края на състезанието всички си пожелаха до нови срещи на състезанието „Движи се безопасно” през 2020 г.