Видяна 357 пъти

СЪОБЩЕНИЕ НА „УВЕКС“ ЕООД ГРАД САНДАНСКИ

„УВЕКС“ ЕООД гр. Сандански уведомява своите абонати, че в периода 17.04.2018г. – 18.04.2018г. ще бъде извършена профилактика (почистване и дезинфекция) на закритите резервоари към ПСПВ – с. Лиляново. В посочения период е възможно водоподаването на следните населени места да бъде нарушено: гр. Сандански; с. Дамяница; с.  Ново Делчево; с. Вълково; с. Струма; и с. Лебница. „УВЕКС“ЕООД гр. Сандански уведомява всички потребители от горецитираните населени места, че в посочения период водата няма да бъде годна за питейни нужди.