Видяна 1 198 пъти

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Във връзка със Заявление с вх. № 70 00-335/01.06.2018г. за изпълнението на обект: „Жилищна сграда в УПИ I, квартал 98, по плана на гр.Сандански“, собственост на „Ликсур“ЕООД, находящ се на ул.“Юри Гагарин“, община Сандански уведомява жителите на община Сандански, че ще се извършват строително монтажни дейнсоти през месец юни, което ще доведе до затрудняване на движението по улицата.

Дните, в които ще бъде затруднено движението са: 15.06.2018г., 18.06.2018г., 21.06.2018г., 23.06.2018г., 25.06.2018г., 27.06.2018г., 29.06.2018г. в часовете от 08:00 часа до 14:00 часа.