Видяна 218 пъти

РСПБЗН – САНДАНСКИ НАПОМНЯ НЯКОИ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛЕТНИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност във връзка с летния пожароопасен сезон:

  • Абсолютно е забранено изгарянето горими отпадъци, суха растителност, стърнища, храсти и други растителни остатъци;
  • Забранено е паленето на открит огън и използването на открити огнеизточници в земеделските площи;
  • Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки;
  • Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване.
  • В никакъв случай де не се пали огън за почистване на междублоковите пространства в населените места
  • Да не се пали огън в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности и складове за горими материали;
  • Да не изхвърлят фасове в близост до горски и земеделски площи.

Извършват се постоянни проверки в земеделските и горски земи за спазване на изискванията за пожарна безопасност. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност спрямо гражданите ще бъдат предприемани административно-наказателни мерки.

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.

РСПБЗН – Сандански