Видяна 1 733 пъти

Първо заседание на Общински съвет – Сандански за мандат 2019-2023 г.

На осн. чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА и проведени Местни избори 2019 г. за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства Областен управител на област с административен център гр. Благоевград свиква Общински съвет – Сандански на първо заседание за мандат 2019-2023 г., което ще се проведе на 14.11.2019 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обръщение на Областния управител на област Благоевград;
  2. Обявяване на изборните резултати от Председателя на Общинска избирателна комисия – Сандански;
  3. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на общината и кметовете на кметства по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА;
  4. Откриване и ръководене на първото заседание на новоизбрания общински съвет от най-възрастния съветник;
  5. Избор на Председател на Общински съвет – Сандански;
  6. Други.