Видяна 264 пъти

От 1 април започва приемът на документи за записване на деца в детските градини на община Сандански!

От 1 април /четвъртък/ 2021 г. започва приемът на документи за записване на деца в детските градини на територията на община Сандански. Подаването на заявления ще продължи до края на месец април, като необходимите документи се подават в детското заведение, за което се кандидатства.

Графикът за прием и записване на деца в детските градини ще бъде организиран, при строго спазване на всички противоепидемични мерки.

График:

  • Подаване на заявления за прием на деца в детските градини – от 1 до 30 април 2021 г. /Заявлението може да изтеглите ТУК/;
  • Изготвяне и утвърждаване на списъци с класираните деца при реализирания прием в детската градина на първи етап на класиране  – до 20 май;
  • Записване на детето в детската градина чрез подаване на Декларация по образец  – до 30 май /Декларацията изтеглете ТУК/;
  • Обявяване на незаетите места след първи етап на класиране – до 3 юни;
  • Попълване на незаетите места след първи етап на класиране – до 5 юни;
  • Обявяване на списъците с новоприетите деца в детската градина на видно място, както и на сайта на Община Сандански – до 11 юни.

Кандидатите подават заявления за кандидатстване до директора на детската градина, което важи при кандидатстване за всички детски градини на територията на Община Сандански.

Повече информация и необходими документи:

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини и училищата на територията на община Сандански