Видяна 515 пъти

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ДОМА НА КУЛТУРАТА В ГРАД САНДАНСКИ

На 15 май /вторник/, от 11:00 ч. пред Дома на културата в град Сандански ще се състои официално откриване на модернизираната  и реновирана сграда на Дома на културата в град Сандански, обновена в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”, реализиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0094-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”

Официални гости на откриването ще бъдат представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, народният представител – Атанас Стоянов, Общински  съвет – град Сандански танцови състави и формации към НЧ „Отец Паисий – 1919“, художниците на град Сандански, творци.