Видяна 527 пъти

ОБЩИНА САНДАНСКИ СКЛЮЧИ МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГРАД СОФИЯ

На 10 май в парк-хотел „Витоша“ гр. София се проведе кръгла маса с международно участие на тема: „Предизвикателства пред туризма“ с фокус „Възможности за виртуален туризъм в България“.

На срещата, организирана от Лесотехнически университет взеха участие представители от Министерство на туризма, областният управител на област Ловеч, кметовете на Община Сандански и Община Велинград, както и представители от Община Троян.

В края на партньорската среща кметът на община Сандански – Кирил Котев и  ректорът на Лесотехнически университет – проф. д.н. Иван Илиев подписаха меморандум за сътрудничество. Документът гарантира реализиране на съвместни действия, които да спомогнат за преодоляване на недостига на квалифицирани кадри в ключови сектори и ниската мотивация на младите хора за извършване на научноизследователска и развойна дейност.

Със сключения меморандум страните целят да съсредоточат усилията си за осъществяване на информационни кампании, сформиране на екипи за изпълнение на изследователски и приложни проекти, организиране на научни конференции и пр.