Видяна 698 пъти

ОБЩИНА САНДАНСКИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЙ-КРАСИВА КОЛЕДНА УКРАСА

КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА УКРАСА НА СГРАДИ И ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА

 

Регламент:

 • Конкурсът за коледна украса на сгради и външни пространства се провежда от 1 до 15 декември 2017 г. в община  Сандански.
 • Организатор е Община Сандански.
 • Участници могат да бъдат всички граждани, фирми и институции, заявили желание в Община Сандански. Крайният срок е до 15 декември 2017г. Обявяването на победителите и връчването на наградите ще бъде на 22 декември, по време на коледния благотворителен базар, който традиционно се провежда на площад „България“ в гр. Сандански.
 • Конкурсът има състезателен характер. Участниците са разделени в три категории:

o    корпоративни сгради – бизнес сгради, офиси, хотели, търговски обекти и др.;

o    жилищни сгради;

o    обществени сгради на институции – държавни, общински институции, училища, детски градини, клубове, кметства и др.

 • Участниците се оценяват според два критерия:

o    цялостна концепция на украсата;

o    оригиналност на идеята.

 • Цената на украсата не е обект на конкурса.
 • Участниците могат да включат в украсата и прилежащи към сградите открити пространства – дворове, градини, паркинги и др.
 • За регистрация в състезанието участниците трябва да представят на електронен носител кратък текст, в който излагат идеята и концепцията на тяхната коледна украса,  фото материали за реализацията на проекта – снимки, видеоклип и др., точния адрес на сградата /пространството, категорията сграда/ пространство и контакти за обратна връзка. Конкурсните работи се подават в Общинския център за услуги и информация на гражданите, както и на e-mail: oba_sandanski@abv.bg
 • Във всяка категория журито присъжда по три награди – първа, втора и трета. Наградите са осигурени от Община Сандански, както следва статуетка за всички наградени и произведение на изкуството за първо място.
 • Оценяването на коледната украса, предложена от участниците в конкурса, се извършва от жури, определено от Кметa на Общината, в което са включени членове на Обществено-експертния съвет по култура и служители от дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”. Журито оценява по точки предоставените на електронен носител материали и обектите на място. Класирането се извършва според събрания брой точки.
 • Няма ограничения за броя реализирани проекти (украсени обекти) от един участник.
 • Разходите за коледната украса са за сметка на участниците в конкурса.
 • Като организатор на конкурса, Община Сандански си запазва правото да използва безвъзмездно най-добрите снимки в свои рекламни материали.