Видяна 226 пъти

ОБЩИНА САНДАНСКИ ЗАПОЧНА ВТОРИ ЕТАП ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СПОРТНО – РЕКРЕАЦИОНННИЯ ЦЕНТЪР

Изграждането на Спортно-рекреационния център  в град Сандански протича през три етапа:

I етап –изграждане на спортната зала и паркинг към нея.

II етап –вертикална планировка, благоустрояване и организация на движението.

III етап – изграждане на две спортни площадки.

Районът около Спортната зала ще бъде оформен като цялостен комплекс, включващ 5 дка парк, 11 000 кв. м. зелени площи с автоматизирана поливна система и 1000 кв. м. пешеходни алеи.

До залата ще бъде изградена нова, директна пътна връзка от бул. „Свобода“, където пък пътното платно ще бъде уширено и реорганизирано в трилентово платно и допълнителни ленти за престрояване /виж основно изображение/.

Мащабният проект за изграждането на първата спортна зала в град Сандански ще бъде надграждан. Идеята на кмета Котев е бившите общежития на ПТГ да придобият общинска собственост, за което вече са направени първи стъпки /виж сн. 1/.

Имайки предвид, че в съседство има закрит басейн, това е възможност за град Сандански да има още един цялостно изграден спортен комплекс – общинска собственост, който да стане част от целия Спортно-рекреационен център и да се превърне в притегателно място за спорт, отдих, туризъм и любимо място за санданчани.

Целият парков и спортен комплекс ще има изградени пешеходни връзки със съседните жилищни квартали и автомобилен достъп, за удобство на всички.

Снимка: 1

Снимка: 2