Видяна 156 пъти

НА 11 ЯНУАРИ ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА В СЕЛО ДАМЯНИЦА

Сдружение “Ключ към щастие”,  с подкрепата на община Сандански ще представи на 11 януари /петък/в село Дамяница, в кабинета по история на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, театралната постановка “Квадратурата на кръга”. Представлението ще бъде в 19:30 часа, напълно безплатно по проект №НПМ-056-П2-ТО3/2018 към договор 25-00-50/17.09.2018 г. “Театралното изкуство като средство за общуване и личностно развитие на младежта” и с идея за активизиране на младите хора в малките населени места в община Сандански.

Благодарение на този проект, ще се създаде привлекателна, благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, за качествена професионална реализация в сферата на театралното творчество.

Датите и населените места, където всички могат да гледат комедийната постановка “Квадратурата на кръга”:

  • с. Ново Делчево – 18.01.2019
  • с. Левуново – 25.01.2019
  • с. Лиляново – 01.02.2019
  • с. Петрово – 08.02.2019
  • с. Пирин – 15.02.2019
  • с. Струма – 22.02.2019
  • гр. Сандански – 05.03.2019

Всички постановки ще бъдат безплатни.

*********************************************

11.01.2019 г. с. Дамяница, община Сандански

Физкултурен салон на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Очакваме ви!

________________________________________________________________

„Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта”