Видяна 553 пъти

МЛАДЕЖИ ИЗРАБОТИХА ИНТЕРАКТИВНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА СЕМИНАР НА ТЕМА „ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ЕКИП И ЛИДЕРСТВО“

На 05 и 06 август 2017 година, в град Сандански се проведе семинар на тема „Ефективна работа в екип и лидерство‘‘, в рамките на проект „Малкото е повече!”*на Община Сандански. Семинарът беше проведен от екип на Сдружение Балкански младежки фестивал, основен партньор по проекта.

По време на обучението, младите лидери се запознаха с фазите за изграждане на екип, видовете лидерство и качествата, които трябва да притежава всеки лидер. В резултат на практическа работа и резултат от обучението младежите изработиха интерактивни презентации, по въпроси свързани с устойчивото развитие и проекта „Малкото е повече‘‘. Всеки един от тях взе участие в интерактивни дейности, характерни за неформалното образование и утвърдени в света на успешния бизнес и нарастващия жизнен стандарт, в интерес на опазване и подобряване на околната среда. Благодарение на практическите упражнения, участниците в семинара придобиха знания, опит и сигурност да се справят с поставените им задачи.

Предстои да се проведе практически тренинг, за планиране на обществената кампания за популяризиране на основните принципи, цели и дейности за устойчиво развитие и разделно събиране на отпадъци, както и за популяризиране на резултатите от проекта.

*Проект „МАЛКОТО Е ПОВЕЧЕ!” на Община Сандански се финансира от Европейската комисия по проект LADDER, с водещи партньори Европейската асоциация за местна демокрация АЛДА и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).