Видяна 198 пъти

Кметът Стоянов връчи Заповед на всички превозвачи с алгоритъм за строго спазване на дезинфекционни мерки

Кметът на община Сандански – Атанас Стоянов издаде Заповед, с която всички превозвачи на територията на община Сандански се задължават да спазват строго алгоритъм на дезинфекционните мероприятия. Предложеният алгоритъм е разработен от специалисти на лаборатория „Дезинфекция и стерилизация“ към Национален център по заразни и паразитни болести и има за цел да предостави на собствениците, управителите и работещите в различни обекти с обществено предназначение, информация за изискванията и стъпките за изпълнение на необходимите дезинфекционни мероприятия, във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19.

Според заповедта превозните средства от обществения транспорт ще се движат по празнично разписание и при строго спазване на личната хигиена на водачите на транспортните средства и съответно на пътниците.

Всички превозвачи, в това число и таксиметровите, да спазват строги мерки за дезинфекция на транспортните средства няколко пъти в денонощие, т.е. след всеки курс по съответните маршрути.

Многократно да се дезинфекцират всички рискови места в транспортните средства /дръжки, врати, облегалки, подовете на автомобилите и автобусите, стъкла и др./

Поставяне на дезинфектанти на вратите на автобусите и недопускане на струпване на пътници около входовете и изходите на автобусите, като се спазва дистанция.

Заповед № АПИОЧР-44/20.03.2020 г.

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19