Видяна 442 пъти

КМЕТЪТ КИРИЛ КОТЕВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЧАСТНИ СГРАДИ

Днес – 19 април, кметът на община Сандански Кирил Котев и Андрей Христов – управител на „Бетон“ ЕООД, подписаха в сградата на община Сандански, договор за инженеринг на сградите на ул. „Надежда“ 30А, 30В, 32А, 32В и ул. „Сирма Войвода“ № 23, 25, 27, 29, 31, които са част от общия проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. „Солунска“ №31, ул. „Григор Пърличев“ №2, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №5, ул. „Надежда“ № 30А, №30Б, №32А и №32Б, ул. „Сирма Войвода“ № 23, 25, 27, 29, 31 и ул. „Емануил Васкидович“ № 5 – гр. Сандански, Община Сандански“.

Обща цел: Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради в гр. Сандански;

Конкретни цели: Достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищните сгради, намаляване на разходите за енергия на сградите, по-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и газовите емисии, стабилизиране конструктивно на сградите включени в проектното предложение и изготвяне на технически паспорти на всяка една от сградите.

Дейността „Инженеринг” е основна дейност в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0164-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. „Солунска“ №31, ул. „Григор Пърличев“ №2, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №5, ул. „Надежда“ № 30А, №30Б, №32А и №32Б, ул. „Сирма Войвода“ № 23, 25, 27, 29, 31 и ул. „Емануил Васкидович“ № 5 – гр. Сандански, Община Сандански“.

Общата стойност на договора е 509 257, 62 лв. без ДДС.