Видяна 742 пъти

ЗАМЕСТНИК -КМЕТЪТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ С ПРИВЕТСТВИЕ НА ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА В ОБЩИНА НОВО СЕЛО – МАКЕДОНИЯ

Г-жа Зорица Органджиева лично поздрави партньорската организация – Община Ново село за успешното приключване на ремонтните дейности по съвместния проект „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“

 

След откриването през септември миналата година на обновената детска градина в с. Дамяница, община Сандански по проект „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“, на 3 юли – в заключителната фаза на същия, официално  отвори врати и реновираното детско заведение «Сонце» на партньорската организация – Община Ново село – Македония.

Събитието бе уважено от заместник-кмета по хуманитарни и социални дейности на община Сандански – г-жа Зорица Органджиева, Директор Дирекция «Образование, култура, спорт и социално дело» – г-жа Катина Додушева, директорите на детски градини от община Сандански, екипа по управление и участници от предходните дейности по изпълнение на проекта.

Г-жа Органджиева пожела на екипа на детската градина «Сонце», родителите и представителите на местната и държавната власт в Македония «заедно и с обич да сътворяват приказката на едно щастливо детство в обновения си дом».

Освен творческата програма и приветствията, по време на откриването беше представена и изложба с рисунки на тема «Енергийна ефективност». 140 творби на малки художници от детските градини в община Сандански (България) и община Ново село (Македония).

Събитието се организира като част от дейностите по проект с референтен № CB006.1.11.199 и наименование: „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“, който е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония,  CCI No2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност  единствено на Община Сандански и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата