Видяна 210 пъти

Екипът на Сдружение ,,ЗА ПРОМЯНА‘‘ приключи изпълнението на проект ,,МОЯТ ГЛАС ИМА ЗНАЧЕНИЕ‘‘

Екипът на Сдружение ,,ЗА ПРОМЯНА‘‘  приключи изпълнението на проект с референтен № НПМ-030-П2-ТО4/2019 и наименование: ,,МОЯТ ГЛАС ИМА ЗНАЧЕНИЕ‘‘, който се реализира от Сдружение ,,ЗА ПРОМЯНА‘‘, в партньорство с ОБЩИНА САНДАНСКИ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта чрез Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма Национални младежки инициативи и кампании, тематична област: „Активизиране на младите хора в малките населени места“.

В рамките на проекта се проведоха следните дейности:

  • Проучване на потребностите и интересите на младите хора на територията на община Сандански;
  • Стимулиране на гражданското участие и активността на младите хора от малките населени места чрез активно участие в процеса на вземане на решения на местно ниво;
  • Разработване и прилагане на обучителна програма за младежи на територията на община Сандански;
  • Провеждане на младежки инициативи и кампании за повишаване на чувствителността и осведомеността по важни за местната общност и/или общозначими теми.

Нашата цел бе да се информират младите хора за начина на функциониране на местното управление, за възможностите за гражданско участие и участие в процеса на взимане на решения на общинско, регионално и национално ниво. Реализирането на проектните дейности се осъществи в периода от 01.10.2019г. до 30.04.2020г.

С огромно удоволствие смело можем да заявим, че в община Сандански има много умни, креативни и социално отговорни млади хора! Има юноши, за които какво ще се случи с бъдещето на нашия град, район и държава, не е без значение. Има млади хора, които искат да са не просто част от случващото се, а самите те да са двигателят на това, което ще се случи! Те – младите хора имат сила и воля за промяна, имат визия и смелост да я отстояват! В рамките само на няколко месеца ние създадохме страхотен екип, които многократно надмина нашите очаквания и с които убедени сме, че взаимоотношенията ни няма да приключат до тук! Благодарим ви скъпи деца, че ни се доверихте, благодарим ви, че ни позволихте да ви поведем в това приключение наречено „МОЯТ ГЛАС ИМА ЗНАЧЕНИЕ“!

Екипът ни изказва най-искрените си благодарности към Община Сандански, която бе наш партньор в изпълнението на този проект, благодарим за коректността, подкрепата и отношението ви! Сърдечни благодарности и към Общински Съвет Сандански, които позволи на младите хора да надникнат зад кулисите на тяхната работа!

Изказваме своите благодарности и към всички учители и директори на училищата, за разбирането и вашата неоценима подкрепа! Благодарим и на вас скъпи родители, че сте отгледали и възпитали такива прекрасни деца. Благодарим ви, че ни се доверихте и заедно направихме възможно всичко това да се случи!

Всъщност това не е края – това е само началото на всичко онова, което сега започна и със сигурност ще се случи! Бъдете здрави и щастливи!

Екипът на Сдружение „ЗА ПРОМЯНА“