сряда, 01.06.2016

Разпределение/график  на залите в Дома на културата, град Сандански за творчески сезон 2018-2019 г.