събота, 09.04.2016

Библиотека при Читалище „Отец Паисий-1919”
Читалищната библиотека в град Сандански започва своето съществуване от 1922 година, но едва през 1952 година е назначен първият щатен библиотекар – Атанаска Поптодорова.
Библиотеката при читалище „Отец Паисий-1919“ – гр. Сандански е най-голямото хранилище на книги на територията на община Сандански. По вид тя е читалищна библиотека.
От 1979 година читалищната библиотека в град Сандански е обявена за Централна общинска библиотека и изпълнява функциите на методичен център за останалите 18 читалища в общината.
Новият сграден фонд на Библиотеката от 1980 година е много добър, с добри комуникативни връзки между отделните звена на Библиотеката. Обособени са следните отдели: Комплектуване и обработка, Заемна за възрастни, Читалня за възрастни, Детски отдел с читалня и отдел „Изкуство“. Библиотеката при Народно читалище „Отец Паисий-1919“ – гр. Сандански разполага и със седем книгохранилища.
През 1985 година Централната общинска библиотека в гр. Сандански е обявена за Базова библиотека по въпросите на организацията на фондовете и справочния апарат.
През 2006 година е спечелен проект към Министерството на културата за автоматизиране на Библиотеката.От месец февруари същата година в Библиотеката е изградена компютърна мрежа за автоматизиране на библиотечните процеси. През 2007 и 2008 г. са спечелени 2 проекта за допълваща субсидия и е закупена още компютърна техника. В момента всяко работно място е оборудвано с компютър и всички библиотечни дейности са автоматизирани. Фирмата доставчик на библиотечния софтуер е PC-TM – гр. София. За читателите в Библиотеката е предоставен достъп до Интернет. Библиотеката разполага и с копирна техника.
Библиотеката при Читалище „Отец Паисий-1919“ печели системно проекти към Министерството на културата за попълване фонда на библиотеките от допълваща субсидия за читалищата и по програма „Българските библиотеки – центрове за четене и информираност”.
През 2009 г. Библиотеката бе включена в проекта „Глобални библиотеки“ на фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, чиято цел е превръщането на библиотеките в информационни центрове. Със спечелването на този проект Библиотеката беше оборудвана с 13 компютри, които се използват от читателите. Също така Библиотеката получи модерен цветен принтер, лаптоп и мултимедия с екран. По този начин Библиотеката се превърна в модерен информационен център.
До началото на 2014 година във фонда на Библиотеката има 122 912 библиотечни документа – книги, периодични издания, графични издания, картографски издания, нотни издания, грамофонни плочи, CD и DVD. Фондът на Библиотеката се попълва системно с нови библиотечни документи. Получават се и много дарения на книги.
В Библиотеката работят 8 библиотекари, всички с библиотечно образование. Главен библиотекар е Клара Шуманова.

ЗА КОНТАКТИ
тел.: 0746-32228, 359879/122252
e-mail: lib_sandanski@mail.bg
Адрес: пл. „България”1
Сандански 2800

 

Галерия „Ликин” – гр. Санданск
Художествена галерия „Ликин”, един от символите на гр.Сандански, поддържа художествената култура на общината повече от 20 години. Галерията е основана през август 1989 г. от художника и изкуствовед Румен Божинов. Изкуството за него е повече от професия , то е призвание. Неговите дъщери също поемат пътя на изкуството и творчеството. Така се организира и художествено ателие „Ликин”. То включва Гергана Божинова-Ликин – художник-реставратор и Катерина Димитрова- Ликин – художник-изкуствовед. Те са магистри, дипломирани в Националната Художествена Академия „Николай Павлович“ в град София.

РУМЕН БОЖИНОВ – живопис и пластика
За всякакви запитвания относно дейността на ателие „Ликин“ ползвайте следните контакти:
адрес: България, 2800 гр. Сандански, улица Македония №53
e-mail: gallery_likin@abv.bg
телефони:
+35974632231
+359899857524