неделя, 17.02.2019

 КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ХИМН И ДЕВИЗ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Резултати от първи етап за избор на химн и класирани текстове: 

По повод навършването на 90 години от обявяването на Сандански за град с Указ №402 от 26 юни 1929г. община Сандански обявява Конкурс за избор на химн и девиз на общината.

Всяка община има свои символи, изброени в специален нормативен акт. Изключение от това не прави и Сандански. Наредбата за символите, празниците, почетните звания, знаци и награди на Сандански /Приета с Решение № 397 от 17.12.2014 г./разпорежда в чл. 2, ал.1, че символите са както следва: знаме, герб, ключ, химн и девиз. От изброените Сандански все още няма свои химн и девиз.

С изразните средства на поетичното и музикално изкуство, химнът и девизът ще се превърнат в синтезиран израз на минало, настояще и бъдеще, което ще подчертае  уникалността на местната култура.

  •  ПУБЛИЧЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ХИМН НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Химнът е един от символите на града и общината. Конкурсът за избор на химн на Община Сандански ще протече в 2 /два/ кръга – избор на текст и избор на музика. Творбите ще бъдат селектирани от специално сформирана комисия, която включва в състава си доказани професионалисти в областта на музиката и поезията, както и длъжностни лица от Общинска администрация и Общински съвет Сандански.

С правилата за провеждането на конкурса за химн и девиз на община Сандански може да се запознаете по-долу!

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ХИМН НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Образците за участие в конкурса могат да бъдат изтеглени тук:

Образец 1

Образец 2

  • ПУБЛИЧЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДЕВИЗ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Девизът е един от символите на града и общината. Той трябва да бъде кратко и съвсем ясно формулиран, да се запомня лесно, да действа емоционално и да предизвиква недвусмислена асоциация с града и отличителните черти на културата.

Право на участие в конкурса има всеки жител на или родом от Община Сандански.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЕВИЗ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Образците за участие в конкурса могат да бъдат изтеглени тук:

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Вашето произведение може да се превърне в част от историята на община Сандански!