Кмете, виж!

„Кмете, виж!“ е платформа за лесно докладване на сигнали от различно естество към общинска администрация, гр. Сандански.

Докладването се извършва през уеб (https://kmetevij.com) и/или мобилно приложение, което позволява гражданите да направят снимки и да дадат кратко описание.
Информацията се изпраща на сървър, който в зависимост от местоположението и ключови думи автоматично класифицира проблема и го насочва към общинската администрация. Сигналът се завежда автоматично в документооборотната система.
Гражданинът предоставя контакти, на които може да получава информация за статуса на проблема.
Обратната връзка по обработката на сигнала се изготвя от община Сандански.
След подаване на сигнал и одобрението му от служител, сигналът ще бъде видим на страницата https://kmetevij.com
Новото мобилно приложение позволява по всяко време, включително и със снимка, да се сигнализира за проблем, без да е необходимо да се посещава общинска администрация или да се търси точния телефон на съответната дирекция или отдел.
Използвайте следните бутони, за достъп до WEB сайта или мобилното приложение в „Google play“.