вторник, 10.03.2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сандански и „Юнайт Консултинг” ЕООД Ви канят да вземете участие в обществено обсъждане във връзка с разработения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански за периода 2014-2020г., което ще се състои на 18.03.2015г. от 10.30 часа в сградата на община Сандански. Общественото обсъждане се организира във връзка с изпълнението на договор, сключен между Община Сандански и „Юнайт Консултинг” ЕООД по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Разчитаме на Вашето присъствие и активно участие!