петък, 06.02.2015

 

Община Сандански и „Юнайт Консултинг” ЕООД Ви канят да вземете участие в обществено обсъждане във връзка с разработените Стратегически цели, Приоритети за развитие, Специфични цели и Мерки, както и с разработения Списък с проекти, предвидени за реализация за периода 2014-2020г. в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Сандански, което ще се състои на 16.02.2015г. от 10.30 и от 13:30 часа в сградата на община Сандански.

 

Общественото обсъждане се организира във връзка с изпълнението на договор, сключен междуОбщина Сандански и „Юнайт Консултинг” ЕООД по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

 

Разчитаме на Вашето присъствие и активно участие!