Указ на Президента на Републиката за насрочване на Избори за общински съветници и кметове

Държавен вестник бр. 56/16.07.2019 г.

Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България – Румен Радев за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

УКАЗ № 163

На основание чл. 98, т.1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М:

Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Издаден в София на 10 юли 2019 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов