Уведомление за провеждане на консултации за състава на ПСИК

ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

 ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

 ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”

 ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА ПАРТИЯ „ДПС”

 ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

 ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”

 

 Относно: Предстоящи избори за общински съветници и кметове

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 година с Указ №163/10.07.2019 година на Президента на Република България (обн. ДВ, бр.56/1б.07.2019 година), на основание чл.90, ал.2 от Изборния кодекс и в изпълнение на т.6 от Решение №935-MИ/02.09.2019 година на ЦИК, Ви уведомявам, че на 14.10.2019 година (понеделник) от 15.00 ч. в Заседателната зала на II етаж в сградата на община Сандански (бул. „Свобода“ №14) ще се проведат консултации за сформиране състава на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на община Сандански.

Ha консултациите присъстващите трябва да представят писмено предложение за състава на ПCИK, което да съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага.

Приложение: Заповед АПИОЧР – 138/12.10.2019г. – Заповед за образуване на ПСИК

За кмет на община Сандански    /П/
BAHГEЛ AHTAЛABИЧEB – ЗAMECTHИK  – КМЕТ „ФСДИР“
(съгласно Заповед №АПИОЧР-126/20. 09.2019 година на на кмет на община Сандански)

 

Настоящото уведомление е публикувано на интернет страницата на община Сандански, както и на информационното табло в сградата на община Сандански, бул. „Свобода“ №14.