Съобщение за отстраняване на непълноти и грешки

    

ОБЩИНА САНДАНСКИ


    СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 година и на основание чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2 от Изборния кодекс уведомяваме, че всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено Заявление по образец (Приложение №7 – МИ от изборните книжа) до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 19.10.2019 година (включително).

Заявлението може да бъде изтеглено от ТУК.

 

 

Общинска администрация – Сандански