Съобщение за изключване от списъка на заличените лица

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 година и на основание чл. 39, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс, уведомяваме всички лица на територията на община Сандански, които са вписани в списъка по чл.38 от Изборния кодекс (списъка на заличените лица), но имат право да гласуват, че в срок до 23.10.2019 година (включително), може да поискат да се запознаят с основанието за заличаване от избирателния списък и да подадат писмено Заявление по образец (Приложение №11-МИ от изборните книжа) за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК.

Заявлението се подава до кмета на община Сандански, кмета на кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на община Сандански – www.sandanskibg.com.

Към заявлението се прилагат доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Заявлението може да бъде изтеглено от ТУК.