Съобщение за вписване в избирателен списък по настоящ адрес

ОБЩИНА САНДАНСКИ


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 година и на основание чл. 36, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс уведомяваме, че избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 12.10.2019 година (включително), при условие че имат настоящ адрес през последните шест месеца преди изборния ден в съответното населено място.

Заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес по образец (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) се подава до кмета на общината, кметството или кметския наместник, по настоящия адрес на лицето или чрез електронно заявление през Портала за електронни административни услуги, достъпен на интернет страницата на община Сандански – www.sandanskibg.com.

Заявлението може да бъде изтеглено от ТУК.

 

Общинска администрация – Сандански