Съобщение до избирателите с трайни увреждания

ОБЩИНА САНДАНСКИ

______________________________________________

Уведомяваме жителите на община Сандански, че съгласно Заповед № АПИОЧР-138/ 12. 10. 2019 г. на кмета на община Сандански и Решение № 134-МИ/ 12. 10. 2019 г. на ОИК-Сандански, е образувана подвижна избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Сандански.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 12.10.2019 година (включително), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 21.10.2019 година (включително).

Заявлението може да бъде изтеглено от ТУК.

Общинска администрация – Сандански