Подаване на заявление от граждани на друга държава – членка на Европейския съюз за заличаване от избирателните списъци

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 година и на основание чл. 43, ал.1, изр.2 и ал.2 от Изборния кодекс уведомяваме, че всеки  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък за гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., може да бъде заличен по негово писмено заявление по образец (Приложение №9 – МИ) от изборните книжа), подадено до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 19.10.2019 г. (включително) .

Заявлението може да бъде изтеглено от ТУК.

 

Общинска администрация – Сандански