Заповед на кмета за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в района на избирателните секции на територията на Община Сандански

Заповед АПИОЧР – 120/10.09.2019 г. може да бъде изтеглена ТУК.