Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Сандански и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес

Заповед – избирателни секции