Видяна 428 пъти

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

__________________________

ОБЩИНА САНДАНСКИ

УВЕДОМЯВА, ЧЕ

Всеки избирател / гласоподавател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент и националния референдум с (Приложение №10-ПВР/НР), допуснати спрямо него с писмено заявление по образец, подадено до Кмета на община Сандански.

Заявленията се приемат по електронен път на e-mail: oba_sandanski@abv.bg и в Административен център за услуги на гражданите (бул. „Свобода“ №14, Партер), както и в съответните кметства и кметски наместничества до 29 октомври 2016 г. (включително).

Заявлението по образец може да бъде изтеглено от ТУК!