Видяна 1 038 пъти

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ-26.03.2017 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

__________________________

Общинска администрация Сандански, уведомяваме всички членове на СИК, участвали в произвеждането на изборите за народни представители на 26.03.2017 г., че от днес – 03.04.2017 г. (понеделник) от 11:00 часа, могат да получат своите парични възнаграждения. Необходимите документи, които всеки един член на СИК трябва да представи са: лична карта и удостоверение от РИК-Благоевград за назначаване в съответната СИК.

Всеки член на СИК ще има възможност да получи възнаграждението си в сградата на Общинска администрация Сандански – етаж I, стая 102.

Уведомяваме членовете на СИК от района на с. Катунци, че възнагражденията се изплащат в сградата на кметство Катунци.