Видяна 548 пъти

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

__________________________

Общинска администрация Сандански, уведомява всички избиратели, които са били изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, че могат да подадат заявление за вписване в избирателния списък по постоянен адрес (Приложение №9-НС) в срок до 24.03.2017 г. (петък – включително). Заявлението се подава до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник на съответното населено място.

Приложение №9-НС може да изтеглите и от ТУК.