Видяна 781 пъти

СПРАВКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

__________________________

Общинска администрация Сандански уведомява членовете на СИК на територията на общината, че могат да направят справка за състава от членове на своята секция на телефонен номер – 0882 050132 (отдел „ГСР“)

Същата информация ще може да получите и на място в Административния център на община Сандански – отдел „ГСР“.