Указ №53 от 19.03.2019 г. на Президента на РБългария за насрочване на изборите

УКАЗ № 53
На основание чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Издаден в София на 19 март 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева