Съобщение за издаване на Удостоверение за гласуване на друго място

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

__________________________

ОБЩИНА САНДАНСКИ УВЕДОМЯВА ЧЕ,

Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите, които имат постоянен адрес на територията на община Сандански, могат да подадат Заявление-декларация за гласуване на друго място до кмета на общината (Приложение №18-ЕП от изборните книжа) в срок до 11.05.2019 г. /включително/.

Заявлението може да бъде изтеглено  от ТУК.