Покана за консултации за състава на СИК

ДО РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯ „ГЕРБ”
ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”
ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА ПАРТИЯ „ДПС”
ДО РЪКОВОДСТВОТО
НА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
ДО РЪКОВОДСТВОТО НА КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
ДО РЪКОВОДСТВОТО НА КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”

 

 ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА

НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

 

            Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 година с Указ №53/19.03.2019 година на Президента на Република България (ДВ, бр.24/22.03.2019 година), на основание чл.91, ал.1, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс и в изпълнение на т.5 и т.6 от Решение №150-ЕП/11.04.2019 година на ЦИК, Ви каня, че на 16.04.2019 година (вторник) от 14.00 ч. в Заседателната зала на ІІ етаж в сградата на община Сандански (бул. „Свобода” №14) ще се проведат консултации за определяне състава и разпределението на местата в СИК на територията на община Сандански.

На консултациите присъстващите задължително трябва да представят  следните документи (чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс и т.8 от Решение №150-ЕП/11.04.2019 година на ЦИК):

  1. Писмено предложение за състава на СИК, което да съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка, както и списък на резервните членове;
  2. Заверено копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по – рано от 19.03.2019 година или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то НС, което удостоверява имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Пълномощно или заверено копие на пълномощно, подписано от представляващите партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

 

/п/
КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански