Предварителни избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. – част I

  • ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I-ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ Р БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.-1 – ТУК

  • ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I-ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ Р БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.-2  – ТУК