Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

__________________________

ОБЩИНА САНДАНСКИ

УВЕДОМЯВА, ЧЕ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019г., допуснати спрямо него с писмено заявление по образец, подадено до кмета на община/кметство или кметски наместник.

Заявленията (Приложение № 9-ЕП) се приемат по електронен път на e-mail: oba_sandanski@abv.bg и в Център за административно обслужване на гражданите (бул. „Свобода“ №14, Партер), както и в съответните кметства до 18. 05. 2019 година (включително).

 

Заявлението по образец може да бъде изтеглено от ТУК!